Προϊόντα - advice4u.gr
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣAN ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
Σημειώνεται ότι :

1. Οι Τιμές Είναι Χωρίς Φ.Π.Α.

2. Το  Κόστος Συνδρομής για τις κωδικοποιήσεις προστίθεται στο Κόστος Αγοράς.

α. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ( ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ το 2018 ) [Συνέχεια ..]

1. Επίβλεψη Κατασκευής Οικοδομής - Ευθύνες - αρμοδιότητες, σελίδες 158, Τιμή 20 ευρώ [Συνέχεια ..]

2. Πατάρια και Σοφίτες: Μικρά Μυστικά- 4η Έκδοση, σελ. 116, Τιμή: 15ευρώ [Συνέχεια ..]

3. Τα Μυστικά της Δόμησης Εκτός Σχεδίου: Νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτής – Ενημερώσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα - 5η Έκδοση - Φεβρουάριος 2018, σελίδες 381, τιμή : 35 ευρώ [Συνέχεια ..]

4. Κτιριοδομικός κανονισμός - Απόφαση 3046/304/1989(ΦΕΚ 59/Δ/1989), 03-02-1989: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας - 3η Έκδοση - Φεβρουάριος 2018, Τιμή : 20 ευρώ, Σελ.255 [Συνέχεια ..]

Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες (Δυο φορές τον Χρόνο ),  Τιμή : 10 ευρώ . Mε την αγορά πληρώνετε και την ετήσια συνδρομή , συνολικά δηλαδή 30 ευρώ.

5. Tο Μυστικό της Επιτυχίας κάθε Μηχανικού - Μέρος 2ο - 6η Έκδοση, Τιμή : 28 ευρώ [Συνέχεια ..]

6. Πως γίνεται ο υπολογισμός  του Ιδεατού Στερεού  σε  ένα Διάγραμμα Δόμησης -2η Έκδοση - Τιμή: 7  Ευρώ , σελίδες 32 [Συνέχεια ..]

7.Πως γίνεται ο υπολογισμός  του Συντελεστή όγκου  σε  ένα  Διάγραμμα Δόμησης - 3η Έκδοση, Τιμή : 7  Ευρώ, σελίδες 25 [Συνέχεια ..]

8. Τι πρέπει να περιέχουν  η  Κάτοψη, Τομή, Όψη μιας Αρχιτεκτονικής Μελέτης - 3η έκδοση, Τιμή : 7  Ευρώ, σελίδες 25 [Συνέχεια ..]

9. Το Μυστικό της Επιτυχίας κάθε Μηχανικού - Μέρος 1ο - 9η Εκδοση- Τιμή :38 Ευρώ [Συνέχεια ..]

10. Με την Γλώσσα των Μαστόρων - 9η Έκδοση - Φεβρουάριος 2018 - Τιμή :25  Ευρώ , σελίδες 290 [Συνέχεια ..]

β.ΝΕEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.4495/2017: [Συνέχεια ..]

1. Ν. 4495-2017 - Τμήμα Α΄ - Μηχανισμοί και μέσα Ελέγχου της Ποιότητας του Δομημένου Περιβάλλοντος (Υπηρεσίες Ελέγχου Δόμησης -Διάρθρωση - Αρμοδιότητες, Συλλογικά όργανα Έλεγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, Επιτροπή Προσβασιμότητας ), Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ) 20 ευρώ, [Συνέχεια ..]

2. Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Τμήμα Β' - Πλαίσιο δόμησης ( Διαδικασία Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών - Κατηγορίες Αδειών, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ), Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση) 22 ευρώ,[Συνέχεια ..]

3. Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Τμήμα Γ' - Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικό ισοζύγιο ( Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) ), Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 22 ευρώ,[Συνέχεια ..]

4.  Νόμος υπ’ αριθμό 4495/17 - Τμήμα Δ' Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης -  Μέτρα Πρόληψης Αυθαίρετης Δόμησης, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 25 ευρώ, [Συνέχεια..]

5.  Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Κωδικοποίηση Nομοθεσίας, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 40 ευρώ . [Συνέχεια ..]

γ. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442/7-12-2016 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Αριθμ. οικ. 16228-18 Μαΐου 2017,Φ.Ε.Κ. 1723Β

1. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, Σελ.341 , τιμή :30 ευρώ [Συνέχεια ..]

2. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΟΜΟΣ Ι - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - 8η έκδοση ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ) , Σελ. 531, τιμή : 30 ευρώ[Συνέχεια ..]

3.ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΟΜΟΣ II – 9η έκδοση OKTΩΒΡΙΟΣ2017- ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - τιμή 30 ευρώ, σελίδες 469 [Συνέχεια ..]

4. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 9η έκδοση  - OKTΩΒΡΙΟΣ 2017 - ΤΟΜΟΙ Ι,ΙΙ, ΤΙΜΗ : 50 ΕΥΡΩ , σελίδες 763 , [Συνέχεια ..]

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ [Συνέχεια ..]
Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ eβοοκ

1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ eβοοκ που Βρίσκονται στον ΠΑΡΑΚΑΤΩ Κατάλογο [Για Λεπτομέρειες πατήστε για Συνέχεια....]

1. Με τη γλώσσα των μαστόρων, Τιμή : 20  ευρώ.
2. To Μυστικό της Επιτυχίας κάθε Μηχανικού - Μέρος 1ο, Τιμή:38 ευρώ.
3. Το μυστικό της επιτυχίας κάθε μηχανικού - μέρος 2ο, Τιμή 28 ευρώ.
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση μιας άδειας οικοδομής ή ένας καλός "μπούσουλας" ( Για έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης),
Τιμή 10 ευρώ
5.Τι πρέπει να περιέχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα - Τιμή 7 ευρώ.
6. Πως γίνεται ο υπολογισμός κάλυψης, σε ένα διάγραμμα δόμησης,Τιμή : 7  ευρώ .
7. Πως γίνεται ο Υπολογισμός Δόμησης σε ένα διάγραμμα δάμησης - 3η Εκδοση, Τιμή 9 Ευρώ .
8. Πως γίνεται ο υπολογισμός ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών, σε ένα διάγραμμα δόμησης, Τιμή : 9 ευρώ .
9. Πως γίνεται ο υπολογισμός υψών , σε ένα διάγραμμα δόμησης, Τιμή : 7 ευρώ .

10. Πως γίνεται ο υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης , σε  ένα  διάγραμμα δόμησης και άλλα σχετικά, Τιμή 28 ευρώ.
11. Πως γίνεται ο υπολογισμός φύτευσης , Σε ένα διάγραμμα δόμησης,Τιμή : 7 ευρώ.

12. Πως γίνεται ο υπολογισμός  του Δ σε  ένα  διάγραμμα δόμησης - 2η Έκδοση - Τιμή 9 ευρώ.
13. Πως γίνεται ο υπολογισμός  του Συντελεστή όγκου  σε  ένα  Διάγραμμα Δόμησης - 3η Έκδοση, Τιμή : 7 ευρώ.
14. Πως γίνεται ο υπολογισμός του ιδεατού στερεού - 2η Έκδοση, Σε ένα διάγραμμα δόμησης, Τιμή : 7 ευρώ.
15. Τι πρέπει να περιέχουν η κάτοψη, τομή, όψη μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, Τιμή : 7 ευρώ.
16. Tι ισχύει για τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών - ένας χρήσιμος οδηγός για διαχειριστές, ιδιοκτήτες ενοικιαστές, Τιμή: 15 ευρώ.
17. Δαπάνες θέρμανσης πολυκατοικιών τιμή - ένας χρήσιμος οδηγός για διαχειριστές, ιδιοκτήτες ενοικιαστές, τιμή: 8 ευρώ.
18. Δαπάνες ανελκυστήρων πολυκατοικιών - ένας χρήσιμος οδηγός για διαχειριστές, ιδιοκτήτες ενοικιαστές , Τιμή : 7 ευρώ.
19.
Πίνακας  κατανομής ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας,  Τιμή : 15 ευρώ.
20. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων  – τόμος Ι – Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Τιμή : 30 ευρώ.
21. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων  – τόμος ΙΙ -  Λοιπές επιχειρήσεις  μη    υγειονομικού ενδιαφέροντος , Τιμή : 30 ευρώ.

22. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος – άδειες λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων ολοκληρωμένη έκδοση, Τιμή : 50 ευρώ.

23. Άδειες λειτουργίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων - αυτοεξυπηρετούμενα ξενοδοχειακά καταλύματα, Τιμή : 30 ευρώ.

24. Αποστάσεις κτιρίων από  τα όρια τους η όρια  οδών, Τιμή 7 ευρώ.

25. Τα μυστικά της δόμησης έκτος σχεδίου - Νομοθεσία – ενημερώσεις – απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, Τιμή 35 ευρώ.

26. Η Σκάλα Στη Δόμηση: Κανονισμοί – Οδηγίες – Τεχνικές Δόμησης, Τιμή 30 ευρώ.

27. "In craftsmen’s terminology" -  Construct your projects yourself,Price 20 euros.
28. Ν. 4178/2013: Τακτοποίηση αυθαιρέτων : Κωδικοποίηση -  Εγκύκλιοι – Ενημερώσεις – Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήματα , Τιμή 35 ευρώ.

29. Ν. 4178/2013: Τακτοποίηση αυθαιρέτων : Κωδικοποίηση -  Εγκύκλιοι, Τιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ), Τιμή 32  ευρώ.

30. Ν.4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, (Ν.Ο.Κ.) : Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ,Τιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ), 30 ευρώ.

31. Ν4030/2011: Tρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011 ) : Κωδικοποίηση Νομοθεσίας, Τιμή 22  ευρώ.

32. Αιγιαλός και Παραλία: Απόσταση  Οικοδομής, Καθορισμός Γραμμής και άλλα σχετικά, Τιμή 30 Ευρώ.

33 . Κτιριοδομικός κανονισμός : κωδικοποίηση νομοθεσίας, Τιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ) 30 ευρώ.

34. Πατάρια και Σοφίτες: Μικρά Μυστικά- 4η Έκδοση, Τιμή: 15 ευρώ.

35. Χαμηλά κτήρια - διευκρινήσεις, απαντήσεις, Τιμή 7 Ευρώ.

36. Σκαλωσιές και Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ. - Δικαιολογητικά, πρότυπα, Τιμή 8 ευρώ.

37. Δουλείες  διόδου - αναγκαστικές παροχές διόδου, Τιμή 8 Ευρώ

38. Ν. 4495-2017 - Τμήμα Α΄ - Μηχανισμοί και μέσα Ελέγχου της Ποιότητας του Δομημένου Περιβάλλοντος (Υπηρεσίες Ελέγχου Δόμησης -Διάρθρωση - Αρμοδιότητες, Συλλογικά όργανα Έλεγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, Επιτροπή Προσβασιμότητας ), Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ) 20 ευρώ .

39. Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Τμήμα Β' - Πλαίσιο δόμησης ( Διαδικασία Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών - Κατηγορίες Αδειών, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ), Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση), 22 ευρώ .

40. Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Τμήμα Γ' - Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικόισοζύγιο ( Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) ), Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 22 ευρώ.

41.  Νόμος υπ’ αριθμό 4495/17 - Τμήμα Δ' Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης -  Μέτρα Πρόληψης Αυθαίρετης Δόμησης, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 25 ευρώ.

42.  Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Κωδικοποίηση Nομοθεσίας, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 40 ευρώ.

43. Επίβλεψη Κατασκευής Οικοδομής - Ευθύνες - αρμοδιότητες, σελίδες 158, Τιμή 20 ευρώ.

Για αναλυτική παρουσιάση κοιτάξτε εδώ ! [Συνέχεια ..]

Ε. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ Newsletter

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ Newsletter που θα είναι φτιαγμένο ειδικά μόνο για τους συνδρομητές και θα παρέχει ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ τον Μήνα. [Συνέχεια ...]

1. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ Συνδρομή ανανέωσης ( ενημερώσεις και νέες εκδόσεις ) των eBooks του παραπάνω καταλόγου Γ1 :4,5,6,7,8,9, 11,12 , 13 ,14 ,15, 17,18 ,23, 24, 26 [Συνέχεια ..] .

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ Συνδρομή ανανέωσης ( ενημερώσεις και νέες εκδόσεις ) τωνβιβλίων του παραπάνω καταλόγου Γ1 :1,2,3,10,16,19,20 , 21, 22,23, 25 ,27, 28 ,32, 34 [Συνέχεια ..] .

Πλήρης ενημέρωση για τους λοιπούς τίτλους ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες ( Δυο φορές τον Χρόνο ),[Συνέχεια εδώ..]

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα