Δόμηση εκτός σχεδίου - advice4u.gr

Τα Μυστικά της Δόμησης Εκτός Σχεδίου: Νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτής – Ενημερώσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα - 7η Έκδοση - Δεκέμβριος 2018 ,σελίδες 434, τιμή : 45 ευρώ, Η τιμή Είναι με Φ.Π.Α.

Nέες Εκδόσεις - Κωδικοποιήση Νομοθεσίας - Τιμή ετήσιας ενημέρωσης ( Mαζί με την Κωδικοποίηση ) :15 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες( Δυο φορές τον Χρόνο).

Εαν θέλετε μπορείτε να την αποκτήσετε καταθέτοντας το ποσόν μέσω των λογαριασμών :

ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755

ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 )

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ : 1. Που και τι Τι πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε γενικά .
2. Δόμηση εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών, Διατάξεις συνοπτικά . 3.Διατάξεις του Ν.Ο.Κ που εφαρμόζονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου . 4.Διατάξεις του Ν.Ο.Κ που εφαρμόζονται σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο . 5.Νομοθεσία που διέπει  τις  Χρήσεις ανά κατηγορία  Κτιρίου για περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού . 6.Διατάγματα που ισχύουν  για περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού και περιγραφή τους αναλυτικά . 7. Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι  2000 κατοίκους . 8 . Ειδικοί όροι δόμησης (Όλοι οι οικισμοί , Ενδιαφέροντες οικισμοί ,Αξιόλογοι οικισμοί ) . 9. Δόμηση οικισμών που προϋπάρχουν του έτους 1923 και στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου . 10. Όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων εντός οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο . 11. Παραδοσιακοί οικισμοί - Διατηρητέα κτίρια. 12. Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών των υφισταμένων προ του ΝΔ 17-07-1923 ( Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών) . 13. περιοχές Natura,  Ramsar . 14. Συχνά  ερωτήματα - απορίες συναδέλφων .

Στην 5η έκδοση αυτή συμπεριέλαβα τις διατάξεις  :

1. Στο κεφάλαιο 5.2.1. (Δόμηση οικισμών που προϋπάρχουν του έτους 1923 και στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου ) τα άρθρα 100,101, 102 του κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας που αναφέρονται στα :
Α. Εξουσιοδοτική διάταξη - τρόπος καθορισμού ορίων οικισμού
Β. Διαδικασία καθορισμού ορίων οικισμού
Γ. Αρτιότητα οικοπέδων
2. Έγιναν τροποποιήσεις και διορθώσεις στα κεφάλαια  4.1.5.1, 4.1.5.2., 4.5.1.3., 4.1.5.4.
3.  Έγιναν τροποποιήσεις και διορθώσεις στο κεφάλαιο 3.2.7.  Άρθρο 6: Κατοικία
(Άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος του οποίου η παράγραφος 1 διαμορφώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).
4. Διευκρινήσεις σχετικά με τους κοινόχρηστους δρόμους        ( Εγγρ-1256/1-3-05 (ΔΟΚΚ)), Για την εφαρμογή της διάταξης του Αρθ-1 παρ.1α τουΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Αρθ-10 παρ.1 του Ν-3212/03 στα κεφάλαια 3.2.1.2. και 3.2.1.4.
5. Ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο κεφάλαιο 3.2.1.5.
6. Στο κεφάλαιο: Συχνά  ερωτήματα - Απορίες Συναδέλφων
προστέθηκαν τα 33 έως 43 .

Στην 6η έκδοση αυτή συμπεριέλαβα τις διατάξεις  :

1. Άρθρο 112 Ν. 4495/2017 - Αυθαίρετες κατασκευές εντός στάσιμων οικισμών στο κεφάλαιο  6.8.
2. Άρθρο 116 Ν. 4495/2017 - Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό στο κεφάλαιο  5.2.3.3.
3. Άρθρο 121 Ν. 4495/2017 - Αυθαίρετες κατασκευές Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας και προσαρτημάτων Δημόσιων  Ιχθυοτροφείων στο κεφάλαιο 2.7.1.
4. Εγκ-113/86,  άρθρο 8, παρ. 3 (αποστάσεις μεταξύ τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ κτιρίων του ιδίου γηπέδου), στο κεφάλαιο 2.α.
5. Απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής, στα Νησιά και παράκτιες περιοχές , από τη γραμμή αιγιαλού πενήντα (50,00μ.) μέτρα, στο κεφάλαιο 3.5.2.
6. Η κατάργηση αγροτικών οδών και η διάνοιξη νέων δεν είναι αρμοδιότητα των δήμων στο κεφάλαιο 12.8.
7.  Συχνά  ερωτήματα - Απορίες Συναδέλφων (Αποστάσεις Δ στους οικισμούς προ του 1923, Επιτρεπόμενος όγκος σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων με Ν.Ο.Κ.  και ΦΕΚ 289/4-11-2011, Συντελεστής όγκου σε εκτός σχεδίου δόμηση, Ιδεατό στερεό σε ισόγειο εκτός σχεδίου, Συγκαταλέγονται στους οικισμούς χωρίς σχέδιο?, Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από τα όρια του γηπέδου  σε Τουριστικές εγκαταστάσεις , Μπορώ  να κατασκευάσω  σε εκτός σχεδίου γήπεδο στέγαστρο εκτός δόμησης και κάλυψης με πλάτος Δ/4, Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες;, Επιτρέπεται η περίφραξη στο πρόσωπο γηπέδου - σε εκτός σχεδίου περιοχή να υποχωρήσει για παράδειγμα 2 μ. από το πρόσωπο του γηπέδου;, Το Π.Δ./24-4-85 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 4-11-2011 έχει εφαρμογή και για το τμήμα των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο?) στα κεφάλαια 11.44 έως 11.53.

Στην 7η έκδοση  πρόσθεσα τα :

1. Χαρακτηρισμός μιας οδού ως δημοτικής
( Εγκύκλιος  472/3-2-2014 παράγ. 7) στο κεφάλαιο 13.1.
2. Παρατήρηση στο άρθρο 6  του  από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος : « Άρθρο 7 Ν. 4495/2017
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) - Συγκρότηση και αρμοδιότητες στο κεφάλαιο 3.2.7.

1. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία είναι αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις εξής περιπτώσεις:
 ζ) Για την έγκριση της διάσπασης του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄270), καθώς και αν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η διάσπαση του όγκου του κτιρίου.
3. Πατάρι σε οικισμό  <2000 κατοίκων στο κεφάλαιο 11. 54
4. Σε οικισμό του οποίου το ρυμοτομικό σχέδιο εγκρίθηκε με απόφαση Νομάρχη επιτρέπεται να ανεγερθεί οικοδομή που θα αποτελείται από πυλωτή και ακόμη δύο ορόφους; στο κεφάλαιο 11. 55.
5. Η οροφή του υπογείου από την οριστική  στάθμη του εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 μ. (σύμφωνα με το άρθρο 2 & 11 του ΝΟΚ, που έχουν εφαρμογή στις εκτός σχεδίου περιοχές) ή το 0,80 μ.? στο κεφάλαιο 11. 56.

6. Απαιτείται άδεια δόμησης για υπέργεια δεξαμενή ιχθυοκαλλιέργειας σε εκτός σχεδίου χερσαία περιοχή?, στο κεφάλαιο 11. 57.
7. Αρτιότητα/οικοδομησιμότητα αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου  στο κεφάλαιο 11. 58.
8. Δεδομένου ότι πλέον το αγροτεμάχιο έχει χάσει την αρτιότητα του, μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης στο νομίμως υφιστάμενο κτίσμα;, στο κεφάλαιο 11. 59.
9. Για τον υπολογισμό του συντελεστή όγκου σε εκτός σχεδίου δόμηση όπου έχω 7,50m+1,20m (στέγη) = 8,70m ύψος, ποιο συντελεστή δόμησης  θα χρησιμοποιήσω?, στο κεφάλαιο 11.60.

10. Ποιός είναι ο Σ.Ο. για βιομηχανικό κτήριο σε εκτός σχεδίου περιοχή στο κεφάλαιο 11.61.

Το μεγάλης επισκεψιμότητας site : akoyseto.gr γράφει :
<Κατασκευή Σενάζ: Ο απόλυτος οδηγός !

Πολλοί φίλοι του akouseto.gr το ζήτησαν, ψάξαμε και βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας καθοδηγήσει στο ασυνήθιστο ερώτημα: Πως φτιάχνουμε ένα σεναζ .
Ο κος Παντελής Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός μηχανικός και συγγραφέας τεχνικών εγχειριδίων έχει την οριστική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Δεν χρειάζεται να ψάξετε τίποτα επιπλέον
!

Με την αγορά του βιβλίου δίδονται εντελώς δωρεάν σαν  BONUS 2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

BONUS 1: ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 1337

BONUS 2 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας δίνεται ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ :εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από τις οδηγίες που περιέχονται  στο  βιβλίο , σας επιστρέφουμε τα χρήματα σε ένα μήνα  από την ημερομηνία αγοράς.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ...

Εδώ σου δίνεται ένα μέρος του βιβλίου ( 7η Εκδοση ) για να μάθεις  τα μυστικά της δόμησης εκτός σχεδίου : Nομοθεσία , Eνημερώσεις , Aπαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ! Δικό σου ΔΩΡΕΑΝ κάνε Download ΤΩΡΑ !
Το Email σας δεν θα μοιραστεί ΠΟΤΕ με κανένα . Παρακαλώ τα στοιχεία σας με Λατινικούς Χαρακτήρες .

Completing this form confirms you wish to receive email communications. You can securely opt-out at any time. I agree to give pantelis papas permission to send me future emails. I understand I can opt-out at any time in the future.

Powered by Response Magic
Email Marketing System

Το ΕΒΟΟΚ αυτό είναι τμήμα του βιβλίου και σας παρέχεται δωρεάν , για να αποκτήσετε μια εικόνα του .

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε ή με paypal ή με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:
ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755
ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .
Για αγορά από Τράπεζα Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες .  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ με ΚΑΡΤΑ ή με paypal ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ link ( Buy Now )

Όταν κάνετε την αγορά για να κατεβάσετε το βιβλίο πατήστε στο link που σας βγάζει στο : Order ID:…….. - COMPLETED

Για άλλα e-books ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ!

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα