E-BOOKS , ΒΙΒΛΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ e-book

Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων - Τόμος II  - Άδειες Λειτουργίας Λοιπών Επιχειρήσεων -15η έκδοση - Ιούλιος 2022- τιμή 40 ευρώ, σελίδες 883, Η τιμή είναι με Φ.Π.Α.


Τιμή ετήσιας ενημέρωσης : 15 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες( Δυο φορές τον Χρόνο).

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ : 1. Tι πρέπει να προσέχουμε όταν πρόκειται να ξεκινήσουμε  ένα κατάστημα , 2.  Διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος  για να εκδώσει μια άδεια Λειτουργίας και Βήματα που πρέπει να Ακολουθήσουμε , 3. Αποστάσεις ορισμένων κατηγοριών καταστημάτων  από Σχολεία κ.λπ. Χώρους , 4.Χώροι Συνάθροισης Κοινού ,5. Διαστάσεις  Παρασκευαστηρίου , Χώρου πλύσεως σκευών, Αποθήκης Τροφίμων και ποτών , 6.Κατηγορίες λοιπών επιχειρήσεων αναλυτικά .

Στην 15η  έκδοση συμπεριέλαβα :

1. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις (Ν. ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4229 ΦΕΚ Α΄8/10.1.2014 ) στο κεφαλαιο  7.49.

2. Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε). ( Αποφαση 65006/27.6.2022 - ΦΕΚ Β 3364/30.06.2022) στο κεφαλαιο  7.50 εως 7.50.12.

3. Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου Λ΄ στον ν. 4442/2016 (αρθρο  3 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.56.

4. Ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ΄ στον ν. 4442/2016 (αρθρο  4 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.40.

5. Πλαίσιο λειτουργίας σχολών / κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (αρθρο  5 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.42.

6. Ιδρυση και λειτουργία αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων(αρθρο  6 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.57.

7. Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής  (αρθρο  7 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.1.

8. Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων αισθητικής  (αρθρο  8 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.58.

9. Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (αρθρο  9 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.59.

10. Απλούστευση πλαισίου έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας (αρθρο  10 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.60.

11. Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης -  Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 711/1977  (αρθρο  11 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.61.

12. Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 711/1977 1977  (αρθρο  11 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.62.

13. Δημοσίευση γνωστοποιήσεων Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 ( Αρθρο 17 ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  5.7.1.

14. Προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος διαιτολογικών μονάδων -  Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997 (αρθρο  18 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.2.2.

15. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.δ. 361/1969 (αρθρο  19 Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.2.2.

16. Λειτουργία τουριστικών γραφείων Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 393/1976 (αρθρο 20  Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 - ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021) στο κεφαλαιο  7.63.

Το βιβλίο  είναι ένας πρακτικός οδηγός για Την έκδοση οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας Μίας Επιχείρισης  .
Αποφάσισα να γράψω το βοήθημα  που αφορά τις άδειες λειτουργίας διαφόρων Επιχειρήσεων , γιατί πολλοί συνάδελφοι και ειδικά νέοι Μηχανικοί αντιμετωπίζουν  δυσκολίες στο συγκεκριμένο θέμα, πολλοί  συνάδελφοι  το ζήτησαν και υπάρχει ενδιαφέρον από επαγγελματικής πλευράς .
Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον και αγωνία από ανθρώπους που ψάχνουν για ένα ξεκίνημα στη ζωή τους .
Σκοπός μου  είναι να βοηθήσω τους  συναδέλφους , ειδικά τους νέους  Μηχανικούς και τους πολίτες αυτούς που θέλουν να ανοίξουν μια Επιχείρηση,   να γνωρίζουν  τι χρειάζεται για να εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας  και διάφορα άλλα θέματα σχετικά με τα Καταστήματα  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ή μη ( Προδιαγραφές , όροι κ.λπ.)  .

Το μεγάλης επισκεψιμότητας site : akoyseto.gr γράφει :
<Κατασκευή Σενάζ: Ο απόλυτος οδηγός !Πολλοί φίλοι του akouseto.gr το ζήτησαν, ψάξαμε και βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας καθοδηγήσει στο ασυνήθιστο ερώτημα: Πως φτιάχνουμε ένα σεναζ .
Ο κος Παντελής Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός μηχανικός και συγγραφέας τεχνικών εγχειριδίων έχει την οριστική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Δεν χρειάζεται να ψάξετε τίποτα επιπλέον
!>

Ο συνάδελφος κύριος Δούνος Δημήτριος έγραψε :
"Καλημέρα κ.Παπακωνσταντίνου ,
Σας  ευχαριστούμε που μοιράζεστε μαζί μας τις γνώσεις σας.
Χαίρομαι που είμαι στη λίστα σας , για να πάρω και τις υπόλοιπες ενημερώσεις για τις δουλειές που ετοιμάζετε. Αν και σας έχω κάνει bookmark , για να μπαίνω και εγώ που και που να βλέπω. Με εκτίμηση Δούνος Δημήτριος "

Με την αγορά του βιβλίου δίδονται εντελώς δωρεάν σαν  BONUS 3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

BONUS 1: Δικαιολογητικά για πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων - 2η Έκδοση

BONUS 2 : Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων - 3η Έκδοση

BONUS 3 : Τι περιέχει και πως κατασκευάζεται ένα Διάγραμμα Ροής


ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας δίνεται ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ :εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από τις οδηγίες που περιέχονται  στο  βιβλίο , σας επιστρέφουμε τα χρήματα σε ένα μήνα  από την ημερομηνία αγοράς.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (14η έκδοση - Απρίλιος 2020) στείλτε email στο info@advice4u.gr και θα σας το στείλουμε.

Για εκδοση τιμολογιου καταθέτετε το ποσόν μέσω του λογαριασμού :

ΤΡΑΠΕΖΑ : ΕΤΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  IBAN: GR0501101390000013942820195

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:

ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755

ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .

EUROBANK ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN:  GR9502602940000810201314130 ή 002602948102011314130
Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες . 

Για άλλα e-books ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ !

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα