• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙ/KΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΧΕΡΙΏΝ Ή ΚΑΙ ΠΟΔΙΏΝ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ( TATOO )

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Το ΦΕΚ 3403B / 2013 που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013 , έχει να κάνει με την διαδικασία δανειοδότησης καταστημάτων που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος , δηλαδή καταστήματα περιποίησης χεριών – ποδιών και εργαστήρια δερματοστιξίας ( tattoo ) .Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος περιποίησης χεριών ποδιών, απαιτείται η διαδικασία της γνωστοποίησης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ 27.12.2013 (Β'3403) όπως κάθε φορά ισχύει.

  ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

  Σύμφωνα με την από 20 Ιανουαρίου 2014 Υ.Α. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506 Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διαμορφώνεται πλέον  ως εξής:

  Ο ενδιαφερόμενος προμηθεύεται το έντυπο της διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας του
  Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του οικείου Δήμου, του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (ERMIS-EUGO), είτε μεταβαίνοντας σε οποιοδήποτε φυσικό Ε.Κ.Ε ή σε οποιαδήποτε καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (π.χ. Τμήμα ή Γραφείο έκδοσης αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων κλπ). Από το Β’ μέρος του εν λόγω εντύπου μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησής του. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις αφορούν στην επιχείρηση τόσο κατά την ίδρυσή της (π.χ. οικοδομική άδεια, πυροπροστασία, συνδεσιμότητα με υδρευτικό δίκτυο κλπ) όσο και κατά τη συνέχεια της λειτουργίας της (π.χ. τήρηση όρων υγιεινής, συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης κλπ). Για το λόγο, αυτό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην πληροφόρηση που του παρέχει το έντυπο της διαδικασίας και μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής του, προκειμένου να γνωρίζει τι αναμένεται από τον ίδιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, καθώς και σε περίπτωση ελέγχου .

  2.Πριν την υποβολή του εντύπου γνωστοποίησης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ο ιδιοκτήτης του Κ.Υ.Ε διάθεσης τροφίμων και ποτών ή του Κ.Υ.Ε παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλει να έχει λάβει προέγκριση από το δήμο για την ίδρυση της επιχείρησής του.
  Η διαδικασία της προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε παραμένει ως είχε, απαιτεί την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και διεκπεραιώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών  από την υποβολή της αίτησης .

  Δικαιολογητικά προέγκρισης

  1. Αίτηση
  Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θέση και το είδος του καταστήματος .
  2. Εξουσιοδότηση
  Σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος . Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

  3. Διάγραμμα περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
  Το διάγραμμα περιοχής είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα , σε ακτίνα 50 μ. . Πρέπει να είναι σφραγισμένη από ιδιώτη μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ( ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει ) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .
  Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής ( ή ο ιδιοκτήτης ) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

  Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση . Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα η προέγκριση χορηγείται σιωπηρά .
  Υπάρχει περιθώριο τριών μηνών από την προέγκριση ( συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση ) , για να καταθέσουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
  Με την έκδοση της προέγκρισης κατατίθεται :

  Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

  O ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αιτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

  Aίτηση του ενδιαφερόμενου όπου γνωστοποιεί την ίδρυση του καταστήματός του και πως συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης .
  2. Ταυτότητα
  Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ) .
  3.  Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία κατατίθεται το εταιρικό , υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου και του αγορανομικά υπευθύνου .
  4. Υπεύθυνη δήλωση εποπτεύοντος μηχανικού
  Υπεύθυνη δήλωση από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης , του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Πυροπροστασίας .
  5. Παράβολο
  Κατατίθεται παράβολο ( ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό ) για το δήμο .
  6. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  Αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι απαραίτητη η ύπαρξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για την δραστηριότητα που θέλουμε την άδεια ή να υπάρχει εργαζόμενος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δεν χρησιμοποιείται αλλού .

  Τα εργαστήρια δερματοστιξίας ( tattoo )  απαγορεύεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος .

  Αφού καταθέσουμε τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο Δήμος χορηγεί Βεβαίωση για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η διεύθυνση και το είδος του καταστήματος . Αυτή η βεβαίωση επέχει την θέση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος .
  Ταυτόχρονα ο Δήμος κοινοποιεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ( πολεοδομία ) , Υγειονομική Υπηρεσία και Πυροσβεστική Υπηρεσία , για να ελέγξουν το αληθές των δηλώσεων που κατατέθηκαν .

  Ο ενδιαφερόμενος, σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό του, είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του χώρου της επιχείρησης σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στο έντυπο
  προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται από τις
  ήδη ισχύουσες, απλώς βρίσκονται ομαδοποιημένες και καταγεγραμμένες με τρόπο
  κατανοητό ώστε να καθίσταται όσο το δυνατόν ευκολότερη η προετοιμασία του
  καταστήματος. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνταν
  μόνο για τα δικαιολογητικά που όφειλαν να προσκομίσουν στις καθ’ ύλην αρμόδιες
  αρχές και συχνά αγνοούσαν την ύπαρξη συγκεκριμένων προδιαγραφών εντός του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
  Ορισμένα δικαιολογητικά(π.χ. αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας
  χρήσης KYE, αναλυτικό και επικαιροποιημένο όπου χρειάζεται διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο καταρτίζει και υπογράφει ο υγειονομικά
  υπεύθυνος είτε επιστήμονας σχετικής ειδικότητας, σύστημα ιχνηλασιμότητας δηλ.
  συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους κλπ) δεν θα
  υποβάλλονται πλέον στην καθ’ ύλην αρμόδια (πρώην αδειοδοτούσα) αρχή, αλλά θα
  διατηρούνται εντός της επιχείρησης για τις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων.

  Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιοσδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω:( Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE) ).

  Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών (MANICURE PEDICURE)

  α) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μηνών.
  γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του ε
  παγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β' καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

  Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος
  Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας

  Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών (MANICURE - PEDICURE)
  α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μηνών.
  γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β’ καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

  Ειδικοί Όροι Υγιεινής

  1. Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής, θα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε εν ισχύ Ν.Ο.Κ και θα είναι χαρακτηρισμένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ως χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Η καταλληλότητα του χώρου θα αποδεικνύεται με θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή των σχεδιαγραμμάτων που κατατίθενται.

  2. Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο εμβαδόν15 τ.μ. για την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, ενώ ο χώρος ανά θέση εργασίας ορίζεται στα 4 τ.μ. κατ’ ελάχιστον. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας θα είναι 1 μέτρο τουλάχιστον. Να υπάρχει χώρος αναμονής
  κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η οπτική επαφή με το χώρο παροχής υπηρεσιών περιποίησης.

  3. Το δάπεδο και οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι κατασκευασμένες από υλικά που θα επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμός τους με υγρή μέθοδο.

  4. Το κατάστημα θα διαθέτει ύδρευση από το δίκτυο ύδρευσης και θα είναι συνδεδεμένο με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ή εν ελλείψει αυτού, με νόμιμο βόθρο.

  5. Το κατάστημα θα διαθέτει τουλάχιστον ένα αποχωρητήριο το οποίο θα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 25 της Υγειονομική Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  6. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ή θα είναι μιας χρήσης και θα διατηρούνται απολύτως καθαρά εντός κλειστών προθηκών ή θα αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο. Όσα δε, σκεύη ή εργαλεία δεν μπορούν να αποστειρωθούν θα καθαρίζονται με απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια θα απολυμαίνονται με προϊόντα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Επίσης  τα χρησιμοποιούμενα υλικά περιποίησης όπως κρέμες, βερνίκια νυχιών, κ.λ.π θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.

  7. Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται καθαρή πετσέτα ή πετσέτα μιας χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από τις χρησιμοποιημένες – ακάθαρτες.

  8. Οι εργαζόμενοι στο ανωτέρω κατάστημα πρέπει να είναι υγιείς και να διαθέτουν ατομικά βιβλιάρια Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της υγειονομικής διάταξης Α1β
  8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983), όπως ισχύει.

  9. Στην περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήματος (πλην κομμωτηρίων, κουρείων) τότε απαιτούνται 4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, για την περίπτωση παροχής
  υπηρεσιών περιποίησης χεριών ή και ποδιών, σε μόνιμο διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο κατάστημα. Οι δε χώροι υγιεινής και ο χώρος απολύμανσης θα προορίζονται μόνο για το εν λόγω κατάστημα.

  10. Απαραίτητη η ύπαρξη ελάχιστου εξοπλισμού και υλικού Πρώτων Βοηθειών τα οποία, θα καθορίζει εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

  Ο ενδιαφερόμενος, σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό του, είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του χώρου της επιχείρησης σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στο έντυπο
  προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν διαφοροποιούνται από τις
  ήδη ισχύουσες, απλώς βρίσκονται ομαδοποιημένες και καταγεγραμμένες με τρόπο
  κατανοητό ώστε να καθίσταται όσο το δυνατόν ευκολότερη η προετοιμασία του
  καταστήματος. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνταν
  μόνο για τα δικαιολογητικά που όφειλαν να προσκομίσουν στις καθ’ ύλην αρμόδιες
  αρχές και συχνά αγνοούσαν την ύπαρξη συγκεκριμένων προδιαγραφών εντός του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
  Ορισμένα δικαιολογητικά(π.χ. αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας
  χρήσης KYE, αναλυτικό και επικαιροποιημένο όπου χρειάζεται διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο καταρτίζει και υπογράφει ο υγειονομικά
  υπεύθυνος είτε επιστήμονας σχετικής ειδικότητας, σύστημα ιχνηλασιμότητας δηλ.
  συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους κλπ) δεν θα
  υποβάλλονται πλέον στην καθ’ ύλην αρμόδια (πρώην αδειοδοτούσα) αρχή, αλλά θα
  διατηρούνται εντός της επιχείρησης για τις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσει