Προϊόντα - advice4u.gr
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣAN ΠΡΟΣΦΑΤΑ.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι Τιμές Είναι με Φ.Π.Α. Στέλνετε τα στοιχεία σας και κόβεται τιμολόγιο

2. Το  Κόστος Συνδρομής για τις κωδικοποιήσεις προστίθεται στο Κόστος Αγοράς.

Α. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ( ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ το 2018 ) [Συνέχεια ..]

1. Μόλις κυκλοφόρησε : Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, 10 ευρώ [Συνέχεια..]

2.Αίθρια - Μια άλλη ματιά, Διευκρινήσεις, λεπτομέρειες - 2η Έκδοση - Οκτώβριος 2018, Σελ.34, τιμή :10 ευρώ, Η τιμή είναι με Φ.Π.Α. [Συνέχεια ..]

Β.ΝΕEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ : [Συνέχεια ..]

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ [Συνέχεια ..]
Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ eβοοκ

1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ eβοοκ που Βρίσκονται στον ΠΑΡΑΚΑΤΩ Κατάλογο [Για Λεπτομέρειες πατήστε για Συνέχεια....]

Κάντε κλικ πάνω σε οποιοδήποτε σημείο πάνω σε ένα τίτλο και θα οδηγειθείτε στην αντίστοιχη σελίδα

1. Με τη γλώσσα των μαστόρων, Τιμή : 30  ευρώ.
2. To Μυστικό της Επιτυχίας κάθε Μηχανικού - Μέρος 1ο, Τιμή:45 ευρώ.
3. Το μυστικό της επιτυχίας κάθε μηχανικού - μέρος 2ο, Τιμή 35 ευρώ.
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση μιας άδειας οικοδομής ή ένας καλός "μπούσουλας" ( Για έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης),
Τιμή 12 ευρώ
5.Τι πρέπει να περιέχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα - Τιμή 9 ευρώ.
6. Πως γίνεται ο υπολογισμός κάλυψης, σε ένα διάγραμμα δόμησης,Τιμή : 9  ευρώ .
7. Πως γίνεται ο Υπολογισμός Δόμησης σε ένα διάγραμμα δάμησης - 3η Εκδοση, Τιμή 12 Ευρώ .
8. Πως γίνεται ο υπολογισμός ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών, σε ένα διάγραμμα δόμησης, Τιμή : 12 ευρώ .
9. Πως γίνεται ο υπολογισμός υψών , σε ένα διάγραμμα δόμησης,Τιμή:9 ευρώ

10. Πως γίνεται ο υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης , σε  ένα  διάγραμμα δόμησης και άλλα σχετικά, Τιμή 35 ευρώ.
11. Πως γίνεται ο υπολογισμός φύτευσης , Σε ένα διάγραμμα δόμησης,Τιμή : 9 ευρώ.

12. Πως γίνεται ο υπολογισμός  του Δ σε  ένα  διάγραμμα δόμησης - 2η Έκδοση - Τιμή 12 ευρώ.
13. Πως γίνεται ο υπολογισμός  του Συντελεστή όγκου  σε  ένα  Διάγραμμα Δόμησης - 3η Έκδοση, Τιμή : 9 ευρώ.
14. Πως γίνεται ο υπολογισμός του ιδεατού στερεού - 2η Έκδοση, Σε ένα διάγραμμα δόμησης, Τιμή : 9 ευρώ.
15. Τι πρέπει να περιέχουν η κάτοψη, τομή, όψη μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, Τιμή : 9 ευρώ.
16. Tι ισχύει για τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών - ένας χρήσιμος οδηγός για διαχειριστές, ιδιοκτήτες ενοικιαστές, Τιμή: 25 ευρώ.
17. Δαπάνες θέρμανσης πολυκατοικιών τιμή - ένας χρήσιμος οδηγός για διαχειριστές, ιδιοκτήτες ενοικιαστές, τιμή: 10 ευρώ.
18. Ανελκυστήρες πολυκατοικιών, Δαπάνες, Συντήρηση, Αδειοδότηση, κ.λ.π.,
Ένας χρήσιμος οδηγός για διαχειριστές , ιδιοκτήτες , ενοικιαστές,
Τιμή 10 Ευρώ
.

19.
Πίνακας  κατανομής ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας,  Τιμή : 20 ευρώ.
20. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων  – τόμος Ι – Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Τιμή : 38 ευρώ.
21. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων  – τόμος ΙΙ -  Λοιπές επιχειρήσεις  μη    υγειονομικού ενδιαφέροντος , Τιμή : 38 ευρώ.

22. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος – άδειες λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων ολοκληρωμένη έκδοση, Τιμή : 60 ευρώ.

23. Άδειες λειτουργίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων - αυτοεξυπηρετούμενα ξενοδοχειακά καταλύματα, Τιμή : 38 ευρώ.

24. Αποστάσεις κτιρίων από  τα όρια τους η όρια  οδών, Τιμή 12 ευρώ.

25. Τα μυστικά της δόμησης έκτος σχεδίου - Νομοθεσία – ενημερώσεις – απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, Τιμή 45 ευρώ.

26. Η Σκάλα Στη Δόμηση: Κανονισμοί – Οδηγίες – Τεχνικές Δόμησης, Τιμή 37 ευρώ.

27. "In craftsmen’s terminology" -  Construct your projects yourself,Price 25 euros.
28. Ν. 4178/2013: Τακτοποίηση αυθαιρέτων : Κωδικοποίηση -  Εγκύκλιοι – Ενημερώσεις – Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήματα , Τιμή 43 ευρώ.

29. Ν. 4178/2013: Τακτοποίηση αυθαιρέτων : Κωδικοποίηση -  Εγκύκλιοι, Τιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ), Τιμή 40  ευρώ.

30. Ν.4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, (Ν.Ο.Κ.) : Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ,Τιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ), 38 ευρώ.

31. Ν4030/2011: Tρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011 ) : Κωδικοποίηση Νομοθεσίας, Τιμή 30  ευρώ.

32. Αιγιαλός και Παραλία: Απόσταση  Οικοδομής, Καθορισμός Γραμμής και άλλα σχετικά, Τιμή 38 Ευρώ.

33 . Κτιριοδομικός κανονισμός : κωδικοποίηση νομοθεσίας - 4η Έκδοση - Ιούλιος 2018, Τιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ) 38 ευρώ.

34.Πατάρια και Σοφίτες: Μικρά Μυστικά - 5η Έκδοση - Ιούλιος 2018, Τιμή: 20 ευρώ

35. Χαμηλά κτήρια - διευκρινήσεις, απαντήσεις, Τιμή 9 Ευρώ.

36. Σκαλωσιές και Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ. - Δικαιολογητικά, πρότυπα, Τιμή 10 ευρώ.

37. Δουλείες  διόδου - αναγκαστικές παροχές διόδου - 2η Έκδοση - Ιούνιος 2018, Τιμή 10 Ευρώ

38. Ν. 4495-2017 - Τμήμα Α΄ - Μηχανισμοί και μέσα Ελέγχου της Ποιότητας του Δομημένου Περιβάλλοντος (Υπηρεσίες Ελέγχου Δόμησης -Διάρθρωση - Αρμοδιότητες, Συλλογικά όργανα Έλεγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, Επιτροπή Προσβασιμότητας ), 3η Έκδοση Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση ), 28 ευρώ .

39. Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Τμήμα Β' - Πλαίσιο δόμησης ( Διαδικασία Έκδοσης και Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών - Κατηγορίες Αδειών, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ),4η Έκδοση, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση), 28 ευρώ

40. Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Τμήμα Γ' - Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικόισοζύγιο ( Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) ),2η Έκδοση, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 28 ευρώ.

41.  Νόμος υπ’ αριθμό 4495/17 - Τμήμα Δ' Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης -  Μέτρα Πρόληψης Αυθαίρετης Δόμησης, 3η Έκδοση, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, Tιμή 38 ευρώ.

42.  Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Κωδικοποίηση Nομοθεσίας, 4η Έκδοση, Tιμή ( και ένας χρόνος ενημέρωση, 50 ευρώ.

43. Επίβλεψη Κατασκευής Οικοδομής - Ευθύνες - αρμοδιότητες, σελίδες 158, Τιμή 25 ευρώ.

44. Επεξηγήσεις - Διασαφηνίσεις  για Στέγαστρα, Πέργκολες, Προστεγάσματα (κινητά ή σταθερά), Κλειστούς εξώστες (έρκερ) – 2η Έκδοση, Tιμή 15 ευρώ.

45.Στέγες: μια άλλη ματιά, διευκρινήσεις, λεπτομέρειες, τιμή12 ευρώ .

46. Αίθρια - Μια άλλη ματιά, τιμή10 ευρώ .

47. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, τιμή 10 ευρώ .

Για αναλυτική παρουσιάση κοιτάξτε εδώ ! [Συνέχεια ..]

Ε. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ Newsletter

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ Newsletter που θα είναι φτιαγμένο ειδικά μόνο για τους συνδρομητές και θα παρέχει ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ τον Μήνα. [Συνέχεια ...]

1. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ Συνδρομή ανανέωσης ( ενημερώσεις και νέες εκδόσεις ) των eBooks του παραπάνω καταλόγου Γ1 :4,5,6,7,8,9, 11,12 , 13 ,14 ,15, 17,18 ,23, 26, 36,37,45, 46,47 που είναι στο : https://www.advice4u.gr/productsebooks.htm [Συνέχεια ..] .

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ Συνδρομή ανανέωσης ( ενημερώσεις και νέες εκδόσεις ) τωνβιβλίων του παραπάνω καταλόγου Γ1 :1,2,3,10,16,19,20 , 21, 22,23,24, 25 ,27, 28 ,32, 34 [Συνέχεια ..] .

Πλήρης ενημέρωση για τους λοιπούς τίτλους ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες ( Δυο φορές τον Χρόνο ),[Συνέχεια εδώ..]

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα