• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

  Με το ΦΕΚ 3169/2013 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού – Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»  , ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Αθλητικής Σχολής «

  Προβλέπεται πλέον η διαδικασία γνωστοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης αθλημάτων με την υποβολή στην οικεία Περιφέρεια ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, τριών υπευθύνων δηλώσεων, του ενδιαφερομένου, του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και διπλωματούχου ηλεκτρολόγου καθώς και του προβλεπομένου στις παρ.1 και 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 219/2006 παραβόλου. Η οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων και το παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής, η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το Γυμναστήριο ή την Αθλητική Σχολή.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  1. Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO−ΕΡΜΗΣ) τα εξής:

  α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α 221) για την ίδρυση και λειτουργία Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.

  β) Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

  γ) Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό.

  δ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3, άρθ. 6 του Π.Δ. 219/2006. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE (ERMIS−EUGO).

  Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

  2. Η οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.

  Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το Γυμναστήριο ή την Αθλητική Σχολή. Η Περιφέρεια οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά πλέον των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, για τις περιπτώσεις του άρθρου 1.

  3. Η Περιφέρεια κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, εντός πέντε (5) ημερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 219/2006 καθώς και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των Γυμναστηρίων/Αθλητικών Σχολών που ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα.

  Πέρα των παραπάνω το ΦΕΚ καθορίζει και τη διαδικασία για τα ακόλουθα:

  1) Γνωστοποίηση Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο,

  2) Γνωστοποίηση Μεταβίβασης λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

  3) Γνωστοποίηση ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο ΦΕΚ .
  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις