• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • EΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ Η ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων στην Αττική .

  Αδειοδοτούνται από τις κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας  (Π.Υ.Υ.)

  Προϋποθέσεις :

  1. Οι προβλεπόμενες στην Π4β/οικ. 3176/29-5-1996 (ΦΕΚ 455/1996 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ( για κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
  2. Οι προβλεπόμενες στην Π4β/οικ. 4690/30-8-1996 (ΦΕΚ 833/1996 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ( για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

  Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του (ή του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου) με την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό των κρεβατιών, και το συγκεκριμένο σκοπό της επιχείρησης
  2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ. 82070/22.3.89
  3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο
  4. Τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που θα περιλαμβάνει αυτά που ορίζονται στο άρθρο 2, του Π4Β/οικ 3176 (ΦΕΚ 455 ΤΒ/14.6.96)
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπευθύνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με το άρθρο 2, παρ.Α, εδάφιο 2 του Π4Β/οικ 3176 (ΦΕΚ 455 ΤΒ/14.6.96)
  6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης που θα περιλαμβάνει αυτά που ορίζονται στο άρθρο 2, του Π4Β/οικ 3176 ΦΕΚ 455 ΤΒ/14.6.96 (για τις ΜΗΦΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και στο άρθρο 2 του Π4Β/οικ.4690 ΦΕΚ 833 ΤΒ/11.9.96 (για τις ΜΗΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
  7. Δικαιολογητικά του ή των υπεύθυνων γιατρών, δηλ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, πιστοποιητικό εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προτεινόμενου γιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική διεύθυνση της επιχείρησης .
  8. Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης
  9. Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής

  Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός 2 μηνών. Η διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω εξαρτάται βασικά από το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσκόμισης των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο. Ο χρόνος που αναφέρεται αφορά στην διαδικασία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών αυτών.

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις