E-BOOKS , ΒΙΒΛΙΑ

Τι Περιέχει και πως Κατασκευάζεται ένας  Πίνακας  Κατανομής Ποσοστών και Χιλιοστών Οριζόντιου Ιδιοκτησίας - 12η Έκδοση -ούλιος  2021- τιμή : 25 ευρώ, σελίδες 170

Τιμή ετήσιας ενημέρωσης : 12 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες( Δυο φορές τον Χρόνο).

Mεταξύ άλλων περιέχονται :

 • Δομή του Πίνακα Ποσοστών Οριζόντιας Ιδιοκτησίας .
 • Μορφή του πίνακα ποσοστών .
 • Περιεχόμενο του πίνακα ποσοστών .
 • Συμπεράσματα – παρατηρήσεις .
 • Οικοδόμηση Συνιδιόκτητων Ακινήτων .
 • Ερωτήματα – Απορίες .

  Στην παρούσα 11η Έκδοση συμπεριέλαβα :

  1. Παρατηρήσεις επί του παραδείγματος του Κλασσικού πίνακα ποσοστών στο κεφάλαιο 5.1.1.
  2. Πίνακας σύστασης οριζοντίου επι καθέτου ιδιοκτησίας στο κεφάλαιο 5.3.

  3.  Πίνακας ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας  κτιρίου καταστημάτων και γραφείων στο κεφάλαιο 5.4.

  4. Μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε στέγη πολυκατοικίας, και δίχως να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις τοποθετημένες ενώ οι ιδιοκτήτες του τελευταίου ορόφου δεν συναινούν, και δεν προβλέπεται από το καταστατικό στο κεφάλαιο 8.21.

  5. Η αυτούσια διανομή διατηρητέου ακινήτου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας δεν είναι εφικτή στο κεφάλαιο 7.5.

  6. Τα κοινόχρηστα  έξοδα κατανέμονται βάσει του συνολικού όγκου κάθε ιδιοκτησίας  στο κεφάλαιο 8.22.

  Στην 10η Έκδοση συμπεριέλαβα :

  1. Μπορεί να γίνει σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους ή μέρη ορόφων (οριζόντια ιδιοκτησία), στo κεφάλαιο 8.14.
  2. Έχω το 50% σε οικόπεδο από κληρονομία της μητέρας μου. Εγώ έκανα αποδοχή, όχι όμως η αδελφή μου. Τι πρέπει να κάνω;  στo κεφάλαιο 8.15.
  3. Γιατί να μην μπορώ να χωρίσω και να περιφράξω το μισό χωράφι σε εκτός σχεδίου που κληρονόμησα από τον πατέρα μου μαζί με τον αδελφό μου και να το χτίσω; στo κεφάλαιο 8.16.
  4. Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα σε εξ αδιαίρετου γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου; στo κεφάλαιο 8.17.
  5. Εγώ τακτοποίησα το αυθαίρετο μου αλλά οι άλλοι συνιδιοκτήτες είτε δεν έχουν προβεί στην τακτοποίηση, είτε δεν έχουν αυθαίρετο κτίσμα. Πώς μπορώ να μεταβιβάσω την ιδιοκτησία μου; στo κεφάλαιο 8.18.
  6. Ισχύει ότι Πλειοψηφία απόφασης γενικής συνέλευσης  παίρνεται με  51% ? στo κεφάλαιο 8.19.
  7. Ανακαίνιση όψης σε μία  πολυκατοικία στo κεφάλαιο 8.20.

  Στην 9η Έκδοση συμπεριέλαβα :

  1. Πίνακας σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε μορφή excel στα bonus.

  2. Δικαιώματα και αντικείμενα χωριστής κυριότητας και αναγκαστικής συγκυριότητας σε  κάθετη ιδιοκτησία στα      Νομικά θέματα,  κεφάλαιο 7.6. 1.

  3. ∆ιαφορά του δικαιώµατος κυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία µε την κοινή κυριότητα ακινήτων στα      Νομικά θέματα, κεφάλαιο 7.6.2. 

  4. ∆ιαφορά του δικαιώµατος της συγκυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία µε την κοινή συγκυριότητα ακινήτων στα      Νομικά θέματα, κεφάλαιο 7.6.3. 

  5. Σηµασία των διαφορών κυριότητας και συγκυριότητας σε ολόκληρο το ακίνητο και της κυριότητας και συγκυριότητας στην κάθετη ιδιοκτησία στα      Νομικά θέματα, κεφάλαιο 7.6.4. 

  6. Η κυριότητα και η συγκυριότητα σε µέρη του ακινήτου - συνθετικά δικαιώµατα του δικαιώµατος της κάθετης ιδιοκτησίας στα      Νομικά θέματα, κεφάλαιο 7.6.5. 

  7. Τρόποι σύστασης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο µε δικαιοπραξία εν ζωή και κριτική θεώρηση αυτών στα      Νομικά θέματα, κεφάλαιο 7.7.1

  8. Πολύ χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις στα κεφάλαιο 8.9. έως 8.13..  όπως
  α. Τι είναι η εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία ?

  β. Τι κάνουμε όταν υπάρχει διαφωνία για την εκμετάλλευση του ακινήτου.

  γ. Πώς γίνεται η αυτούσια διανομή.

  δ. Μπορεί να γίνει αυτούσια διανομή με σύσταση καθέτου ή οριζόντιας ιδιοκτησίας;

  ε. Πότε γίνεται πλειστηριασμός

  Στην 7η και 8η Έκδοση συμπεριέλαβα :

  1. Προϋποθέσεις για τη σύσταση κάθετης διηρημένης ιδιοκτησίας σε οικόπεδα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού  στο κεφάλαιο 7.1 .
  2. Απόφαση του νομικού Συμβουλίου του κράτους, σχετικά με τις δαπάνες θερμομόνωσης της οροφής της πυλωτής πολυκατοικίας για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό
  στο κεφάλαιο 7.2.
  3. Ακυρότητα σύστασης Οριζόντιας ιδιοκτησίας  σε ανοιχτή πυλωτή και της μεταβίβασης ιδιοκτησιών σε τρίτους εκτός οικοδομής στο κεφάλαιο 7.3
  4. Κανονισμός των σχέσεων των Συνιδιοκτητών Ακίνητου , όταν δεν έχει καταρτισθεί κανονισμός στο κεφάλαιο 7.4
  5. Προϋποθέσεις εγκατάστασης ανεξάρτητων θερμαντικών συστημάτων σε ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες πολυκατοικιών στο κεφάλαιο 7.5
  6. Την χρήση του συντελεστή βαρύτητας εμπορικής αξίας, όταν την γνωρίζουμε και όταν  η χρήση του θεωρείται αξιόπιστη , για την δημιουργία ενός πίνακα .
  7. Ερωτήματα - Απορίες Συναδέλφων.

Αγαπητέ αναγνώστη διαβάζοντας τα παρακάτω θα είσαι σε θέση να λύσεις όλες σου τις απορίες και θα μπορείς να κατασκευάσεις ενα πίνακα  κατανομής ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας .

Tο παρόν πόνημα έγινε μετά  από μεγάλη προσπάθεια και προσωπική έρευνα  και περιέχει γνώση 44 ετών .

Ο οδηγός αυτός είναι μια προσφορά προς όλους αυτούς που τους απασχολεί το θέμα του πίνακα  κατανομής ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας, γιατί και εγώ όταν ήμουν νέος Μηχανικός αντιμετώπισα δυσκολίες στο συγκεκριμένο θέμα( και όχι μόνο) .

Σκοπός μου  είναι να βοηθήσω τους  Νέους Μηχανικούς να συντάξουν σωστά και εύκολα ένα πίνακα κατανομής ποσοστών οριζοντίου ιδιοκτησίας .

Το βοήθημα αυτό έχει σκοπό επίσης να παράσχει όλες τις πληροφορίες ( τεχνικές και νομικές), που θεωρούνται  απαραίτητες από τον  γράφοντα.
Αρκετοί
πελάτες μου αγόρασαν το παρόν eBook μόλις κυκλοφόρησε έχοντας μείνει ευχαριστημένοι από άλλα που είχαν αγοράσει.

Με την αγορά του βιβλίου δίδονται εντελώς δωρεάν σαν  BONUS 4 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

1. Νόμος 3741-1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους »

2.Νόμος 1024-1971 «περί καθέτου ιδιοκτησίας» .

3.Ολόκληρος ο πίνακας του παραδείγματος .

4. Ο πίνακας με Την χρήση του συντελεστή βαρύτητας εμπορικής αξίας .

5. Πίνακας σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε μορφή excel στα bonus.

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:
ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755
ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .
Για αγορά από Τράπεζα Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες .  

Ο συνάδελφος κύριος Δούνος Δημήτριος έγραψε :
"Καλημέρα κ.Παπακωνσταντίνου ,
Σας  ευχαριστούμε που μοιράζεστε μαζί μας τις γνώσεις σας.
Χαίρομαι που είμαι στη λίστα σας , για να πάρω και τις υπόλοιπες ενημερώσεις για τις δουλειές που ετοιμάζετε. Αν και σας έχω κάνει bookmark , για να μπαίνω και εγώ που και που να βλέπω. Με εκτίμηση Δούνος Δημήτριος "

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, στείλτε email στο info@advice4u.gr και θα σας το στείλουμε.

Για εκδοση τιμολογιου καταθέτετε το ποσόν μέσω του λογαριασμού :

ΤΡΑΠΕΖΑ : ΕΤΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  IBAN: GR0501101390000013942820195

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:

ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755

ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .

EUROBANK ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN:  GR9502602940000810201314130 ή 002602948102011314130
Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες . 

Για άλλα e-books ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ !

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα