• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ,ΤΣΙΡΚΟΥ, Κ.Λ.Π)

  Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

  EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ,ΤΣΙΡΚΟΥ, Κ.Λ.Π)

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή από τρίτον με εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα δηλώνεται η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).
  2. Διάγραμμα περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
  3. Βεβαίωση Χρήσης γης από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Για τις περιοχές εντός Αρχαιολογικής ζώνης έγκριση του Υπ. Πολιτισμού (αρ.10 παρ.3 και 6 Ν.3028/2002) Αιόλου 1 και Πελοπίδα ή Μακρυγιάννη 2-4 ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κτήριο. Για τις περιοχές Πλάκα, Ψυρρή, Εμπορικό Τρίγωνο, Θησείο, Εξάρχεια, Αρδηττός, Μεταξουργείο, Κέντρο συνηγορία από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών, Γρ. Ιστορικού Κέντρου Μεσογείων & Τρικάλων 36  4ος όροφος, τηλ. 210 3211180 6925910).
  4. Εφόσον στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της η  λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας (χρήση) ή ελλείψει κανονισμού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών από την οποία να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών των κατοικιών. 
  5. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Με την υποβολή των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση προέγκρισης το αίτημα διαβιβάζεται στην Αρμόδια αρχή η οποία εντός ενός μηνός αποφασίζει για την χορήγηση ή μη της προέγκρισης αφού προηγουμένως έχει ασκηθεί προέλεγχος, σχετικά με την χρήση γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
  Με την Πράξη Προέγκρισης από την Αρμόδια αρχή ή την άπρακτη παρέλευση των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει έναρξη επιτηδεύματος
  Αν η Αρμόδια αρχή αποφασίσει αρνητικά όσον αφορά την προέγκριση ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως με κοινοποίηση της απόφασης της Αρμόδια αρχή .
  Επί αρνητικών αποφάσεων της Αρμόδια αρχή  ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 7 παρ.1 του Ν.2839/2000 της Περιφέρειας.
  Στην συνέχεια υποβάλλει αίτηση για την χορήγηση της απαιτούμενης από τον Νόμο σχετικής άδειας εγκατάστασης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προέγκριση της Αρμόδια αρχή   δεν υποκαθιστά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος και σε κάθε περίπτωση το κατ/μα λειτουργεί νόμιμα μετά τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας .

  Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

  Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις